Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Kurser
Kurser och kortare utbildningar

ARBETSRÄTT, 5sp (ÅA)

17–19.11.2017

Kursen riktar sig till envar som är intresserad av att känna till vilka rättsregler som gäller inom ett anställningsförhållande. Vilka rättigheter och skyldigheter har man som anställd eller som arbetsgivare? Inom ramen för denna kurs behandlas inte de regler som gäller tjänsteavtalsförhållanden.

Målsättning:

Målsättningen är att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar, varvid särskild uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag, arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill behandlas bl.a. frågor i anslutning till arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt företagsdemokrati och jämställdhet.

Lärandemål:

Efter genomgången kurs förväntas de studerande ha ingående kunskaper om arbetsrättens centrala delar.

Undervisningsformer:

Nätkurs (litteraturstudier och rättsfallsövningar) alt. föreläsningskurs (föreläsningar och litteratur-studier)

Examinationsform:

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur:

Kairinen, Työoikeus perusteineen, 2 rev. uppl., 2007

Författningar:

Arbetsavtalslag (55/2001)
ArbetarskyddsL (738/2002)
L om samarbete inom företag (334/2007)
L om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)
L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
L om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986)
L om kollektivavtal (436/1946)
L om arbetsdomstolen (646/1974)
L om medling i arbetstvister (420/1962)
L om samarbete inom företag (334/2007)
L om personalenrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)
Personalfondslag (934/2010)
Arbetstidslag (605/1996)
Semesterlag (162/2005)
Skadeståndslag (412/1974) 3, 4, 7 kap.

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kurstid: fre 17.15–20.30, lö 10.15–15.15 och sö 10.15–14.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €

Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår, denna avgift gäller ej den som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Sista anmälningsdag: 27.10.2017

Anmälningar och information: kurser@vnf.fi, 019 222 6021

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet.

Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för
detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till.

Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet.

Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer.

Mera info hittas på www.abo.fi/opu

 

Ansökningstiden pågår!

Ett mellanår som visar vägen
insändare

Alla är inte Alexander Stubb
VN 6.6.2017

 

Media

Modelinjen som få hittar till
ÅU 11.5.2017

VNF täynnä taidetta
EU 7.5.2017

Tuntematonta ja haastavaakin
EU 7.5.2017

..författarskola börjar i Karis
YLE 20.4.2017

Kosketusta valokuvissa, sarjakuvissa ja tanssien
EU 26.3.2017

Tanssia, sarjakuvataidetta ja valokuvia...
LU 23.3.2017

Teaterlinjen spelar Värdshusvärdinnan
YLE 22.3.2017

...Beröring skapar känsla
VN 24.3.2017

En pjäs som gör en glad i magen 
VN 17.3.2017

Dikt i tolkning av fotostuderande
VN 17.3.2017

Runoutta VNF:n valokuvanäyttelyssä
EU 12.3.2017

Studier på folkhögskola
ger bra grund VN 17.2.2017

Recension:
MeWe on 50 minuutin upea
kokonaisuus LU 17.2.2017

 

Söker ni utrymme för möten eller kurser? VNF har utrymmen till uthyrning.