Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Kurser
Kurser och kortare utbildningar

KONFLIKTHANTERING, 5 sp (ÅA)

8–9.12.2017 och 12–13.1.2018

Målsättningar och innehåll:

Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen. 20 lektioner.

Kursen ingår i grundstudierna i arbetsplatspsykologi.

Lärandemål:

Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

Allmänfärdigheter:

Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen eftersträvar.

Litteratur:

Van Slyke, E. J. Listening to conflict: Finding constructive solutions to workplace disputes. 1999. Amacom.
Potter-Efron, R. T. Working anger: Preventing and resolving conflict on the job. 1998. New Harbinger Publ.

 

Lärare: PD, PeM, psykoterapeut Eeva-Liisa Salmi

Kurstid: fredag 18–21, lördag 10–15.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 85 €

Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår, denna avgift gäller ej den som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Sista anmälningsdag: 10.11.2017

Anmälningar och information: kurser@vnf.fi, 019 222 6021

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet.

Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för
detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till.

Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet.

Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer.

Mera info hittas på www.abo.fi/opu

 

Ansökningstiden pågår!

Ett mellanår som visar vägen
insändare

Alla är inte Alexander Stubb
VN 6.6.2017

 

Media

Modelinjen som få hittar till
ÅU 11.5.2017

VNF täynnä taidetta
EU 7.5.2017

Tuntematonta ja haastavaakin
EU 7.5.2017

..författarskola börjar i Karis
YLE 20.4.2017

Kosketusta valokuvissa, sarjakuvissa ja tanssien
EU 26.3.2017

Tanssia, sarjakuvataidetta ja valokuvia...
LU 23.3.2017

Teaterlinjen spelar Värdshusvärdinnan
YLE 22.3.2017

...Beröring skapar känsla
VN 24.3.2017

En pjäs som gör en glad i magen 
VN 17.3.2017

Dikt i tolkning av fotostuderande
VN 17.3.2017

Runoutta VNF:n valokuvanäyttelyssä
EU 12.3.2017

Studier på folkhögskola
ger bra grund VN 17.2.2017

Recension:
MeWe on 50 minuutin upea
kokonaisuus LU 17.2.2017

 

Söker ni utrymme för möten eller kurser? VNF har utrymmen till uthyrning.