Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Kurser
Kurser och kortare utbildningar

SKADESTÅNDSRÄTT, 5 sp (ÅA)

27–29.10.2017

Kursen behandlar frågor om såväl inom- som utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Ämnen som omfattas är de s.k. ansvarsgrunderna (culpa, strikt ansvar, olika försäkringslösningar etc.), kausalitetsproblem, adekvans, beräkning av ersättning, miljöskador, produktskador, tredjemans-skador, rena förmögenhetsskador, ideell ersättning, skador p.g.a. myndighetsutövning etc.

Målsättning:

Studieperioden är avsedd att bibringa de studerande goda insikter i den utomkontraktuella skadeståndsrätten, såsom även en översikt över skadestånd vid avtalsbrott.

Kursen omfattar följande frågor och områden: – allmän (utomkontraktuell) skadeståndsrätt – skadestånd i avtalsförhållanden

Lärandemål:

Efter genomgången kurs förväntas den studerande 1) behärska de centrala delarna av skadeståndsrätt och 2) ha fördjupade insikter i produktansvar, miljöskadeansvar och i skadestånd vid avtalsbrott.

Undervisningsformer:

Föreläsningar och litteraturstudier

Examinationsform:

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur:

Ståhlberg & Karhu, Finsk skadeståndsrätt, 2014
Saxén H, Skadestånd vid avtalsbrott. HD-praxis i Finland, 1995
Routamo & Ståhlberg & Karhu. Suomen vahingonkorvaus, 2013

Författningar:

SkadeståndsL (412/1974)

KöpL (355/1987): de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan KöpL läsas kursoriskt

Konsumentskyddslag: de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan KSL läsas kursoriskt

PatientskadeL (585/1986), kursoriskt
LuftfartsL (1194/2009) 15 kap., kursoriskt
L om ansvar i spårtrafik (113/1999), kursoriskt
L om ersättning för miljöskador (737/1994), kursoriskt
Produktansvarslag (694/1990), kursoriskt

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kurstid: fre 17.15–20.30, lö 10.15–15.15 och sö 10.15–14.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €

Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår, denna avgift gäller ej den som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Sista anmälningsdag: 6.10.2017

Anmälningar och information: kurser@vnf.fi, 019 222 6021

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet.

Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för
detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till.

Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet.

Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer.

Mera info hittas på www.abo.fi/opu

 

Ansökningstiden pågår!

Ett mellanår som visar vägen
insändare

Alla är inte Alexander Stubb
VN 6.6.2017

 

Media

Modelinjen som få hittar till
ÅU 11.5.2017

VNF täynnä taidetta
EU 7.5.2017

Tuntematonta ja haastavaakin
EU 7.5.2017

..författarskola börjar i Karis
YLE 20.4.2017

Kosketusta valokuvissa, sarjakuvissa ja tanssien
EU 26.3.2017

Tanssia, sarjakuvataidetta ja valokuvia...
LU 23.3.2017

Teaterlinjen spelar Värdshusvärdinnan
YLE 22.3.2017

...Beröring skapar känsla
VN 24.3.2017

En pjäs som gör en glad i magen 
VN 17.3.2017

Dikt i tolkning av fotostuderande
VN 17.3.2017

Runoutta VNF:n valokuvanäyttelyssä
EU 12.3.2017

Studier på folkhögskola
ger bra grund VN 17.2.2017

Recension:
MeWe on 50 minuutin upea
kokonaisuus LU 17.2.2017

 

Söker ni utrymme för möten eller kurser? VNF har utrymmen till uthyrning.