Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Om VNF
Om VNF

UPPRÄTTHÅLLARE

Ur Lagen om fritt bildningsarbete

§1 Syftet och målen för det fria bildningsarbetet

Det fria bildningsarbetet syftar till att utgående från principen om livslångt lärande anordna utbildning som stödjer sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap.
Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga utveckling, välbefinnande och välfärd samt främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet.

§2 Verksamhet som lagen omfattar

Läroanstalter för fritt bildningsarbete är medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler.
Medborgarinstitut är läroanstalter som grundar sig på lokala och regionala bildningsbehov. De erbjuder möjligheter till lärande enligt eget val och till utveckling av medborgarfärdigheter.
Folkhögskolor är internat för heltidsstudier, vilka tillhandahåller unga och vuxna personer möjligheter till frivilliga studier, förbättrar de studerandes studiefärdigheter och fostrar dem som individer och samhällsmedlemmar.

VNF ägs och upprätthålls av en samkommun som består av städerna Raseborg, Hangö, Grankulla, Esbo och Vanda samt kommunerna Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. 

Skolan har varit kommunal sedan 1973. Före det bedrevs verksamheten av ett kamratförbund. Skolans högsta beslutande organ är dess  stämma. Denna fattar i främsta rummet beslut om budgeter och bokslut och större investeringar. En styrelse bereder stämmans ärenden och har hand om mera löpande förvaltningsärenden.

Verksamheten leds av en rektor. Vid skolan skall också finnas en lärare som utses till prorektor. En annan ledande tjänsteman är ekonomichefen.

 

Ansökningstiden pågår!

Ett mellanår som visar vägen
insändare

Alla är inte Alexander Stubb
VN 6.6.2017

 

Media

Modelinjen som få hittar till
ÅU 11.5.2017

VNF täynnä taidetta
EU 7.5.2017

Tuntematonta ja haastavaakin
EU 7.5.2017

..författarskola börjar i Karis
YLE 20.4.2017

Kosketusta valokuvissa, sarjakuvissa ja tanssien
EU 26.3.2017

Tanssia, sarjakuvataidetta ja valokuvia...
LU 23.3.2017

Teaterlinjen spelar Värdshusvärdinnan
YLE 22.3.2017

...Beröring skapar känsla
VN 24.3.2017

En pjäs som gör en glad i magen 
VN 17.3.2017

Dikt i tolkning av fotostuderande
VN 17.3.2017

Runoutta VNF:n valokuvanäyttelyssä
EU 12.3.2017

Studier på folkhögskola
ger bra grund VN 17.2.2017

Recension:
MeWe on 50 minuutin upea
kokonaisuus LU 17.2.2017

 

Söker ni utrymme för möten eller kurser? VNF har utrymmen till uthyrning.