Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Studielinjer
Juridiska programmet

KURSBESKRIVNINGAR

Juridikens grunder

Kursen är indelad i två delar del I (4sp) del II (6sp). Del I grunderna i offentlig rätt, EG-rätt och allmän rättslära och del II privaträtt. Kursen innefattar en introduktion till vårt gällande rättssystem.

Förvaltningsrätt

Målet är att ge de studerande insikt i det förvaltningsrättsliga rättskyddssystemet och förvaltningsrättens allmänna begrepp och principer. Under kursen granskas förvaltningslagen och grunderna för god förvaltning.

Miljörätt och förvaltningsstruktur

Kursen ger grundläggande kunskaper i miljölagstiftningen och miljöförvaltningen i Finland och i EU. På kursen behandlas bl.a. miljö-förvaltningens organisation, miljörättens rättskällor, förvaltningsförfarande i miljöfrågor samt olika miljörättsliga regleringar.

Introduktion till allmän rättslära

Målet med kursen är att ge de studerande grundläggande kunskap i rättens teori och begreppsbildning och de viktigaste inriktingarna inom den juridiska forskningen. I kursen ingår även de stora rättssystemen och deras utveckling samt rättskälleläran.

Informationssökning och inlärningsmetoder

Målet är att förbättra studerandes studieteknik både lästekniken, skrivtekniken, hur man skriver tentsvar och rättsfallsövningar. Målet är att öka studerandenas förmåga till självständigt utredningsarbete och till kritisk värdering av rättslig forskning.

Studievägledning i juridik

Målet är att de studerande skall lära känna den fysiska och sociala studiemiljön samt att få allmän kunskap om studier i juridik, studieuppläggningen och vägledning för eventuella fortsatta studier.

Studier inför inträdesprov

Målet med de handledda instuderingstimmarna är till en början främst att ge studerande insikt i olika instuderingsalternativ. Under vårterminen kommer kursen att handla om genomgång av relevant inträdeslitteratur till universitet och högskolor inom det juridiska området. Inträdesmaterialet bearbetas grundligt och de studerande får testa sina kunskaper genom s.k. simulerade inträdesprov.

Uppgörande av juridiska urkunder

Målet med kursen är att ge studerande kunskaper i uppgörande av några grundläggande juridiska urkunder såsom fullmakter, avtal, äktenskapsförord och testamenten.

Skadeståndsrätt

Målet med kursen är att ge studerande en inblick i skadeståndsrättens allmänna läror, ansvarsgrunder och ersättningsgilla skador. Dessutom behandlas det även kort om miljöskador och produktansvar.

Immaterialrätt

Målet är att presentera de olika immaterialrätterna, främst upphovsrätten, patenträtten och varumärkesrätten.

Köprätt

Studieperioden är avsedd att ge de studerande insikter i köprättens centrala delar. Kursinnehållet baserar sig på boken "Huvudpunkter i köplagen".

Skatterätt

Studieperioden är avsedd att ge de studerande insikter i skatterättens centrala delar, kursen bygger på boken "Inledning till skatterätten".

Familje- och kvarlåtenskapsrätt

Målet med kursen är att ge en översikt över den juridiska regleringen av äktenskapet, barnets ställning och andra familjeanknytande lagstiftningar samt en genomgång av arvs- och testamentsrätten.

Folkrätt

Målet med kursen är att ge de studerande grundläggande kunskap i vad folkrätten är, det internationella rättsystemets mest centrala delar samt något av dess underliggande logik och strukturer. 

”Natur och medicin möter Juridik”

Problembaserat arbete där Natur och medicin-linjens studerande möter Juridiska programmets studerande i studier kring för naturvetarna relevanta juridiska problem. I blandade grupper arbetar de studerande med problemställningar som i kursens slutskede presenteras för samtliga kursdeltagare. Arbetet handleds av Bodil Westerlund från den naturvetenskapliga sidan och Anna Lönngren från juridiska sidan. Under kursen görs ett besök till den europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors (ECHA).

 

Ansökningstiden pågår!

Ett mellanår som visar vägen
insändare

Alla är inte Alexander Stubb
VN 6.6.2017

 

Media

Modelinjen som få hittar till
ÅU 11.5.2017

VNF täynnä taidetta
EU 7.5.2017

Tuntematonta ja haastavaakin
EU 7.5.2017

..författarskola börjar i Karis
YLE 20.4.2017

Kosketusta valokuvissa, sarjakuvissa ja tanssien
EU 26.3.2017

Tanssia, sarjakuvataidetta ja valokuvia...
LU 23.3.2017

Teaterlinjen spelar Värdshusvärdinnan
YLE 22.3.2017

...Beröring skapar känsla
VN 24.3.2017

En pjäs som gör en glad i magen 
VN 17.3.2017

Dikt i tolkning av fotostuderande
VN 17.3.2017

Runoutta VNF:n valokuvanäyttelyssä
EU 12.3.2017

Studier på folkhögskola
ger bra grund VN 17.2.2017

Recension:
MeWe on 50 minuutin upea
kokonaisuus LU 17.2.2017

 

Söker ni utrymme för möten eller kurser? VNF har utrymmen till uthyrning.