Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Studielinjer
Språk och turism

KURSBESKRIVNINGAR

Turism – världens största näring 

Kursens mål är att definiera begrepp och skapa förståelse för turismen som näring och för turismens förutsättningar i världen. De studerande bekantar sig med turistnäringens olika verksamhetsområden, turistorganisationer samt lagar och förordningar som styr branschen. Orsaker som ligger till grund för etablering av turistattraktioner samt symbolers värde i turismproduktionen behandlas. Kontinuerlig uppföljning av tidningar och annan media ger referenser till det aktuella läget. 

Turismens historia och utveckling 

Turismens historia och utveckling behandlas liksom hur samhällsutvecklingen i stort påverkat turistnäringen. Framtidsvisioner och trender inom turism studeras. Finlands turismutveckling studeras ingående, dels ur ett historiskt perspektiv, dels vad gäller framtidsvisioner och turismens målsättningar.

Turistgeografi, resmål och resvägar

De studerande bekantar sig med världskartan ur ett turistperspektiv. Utvecklingen och förutsättningar för turism i de olika världsdelarna behandlas i stora drag. Det geografiska läget och de kulturella identiteterna bestämmer till stor del hur turismen byggs upp i ett land eller inom en region i världen. Kursen tangerar därför traditionell geografi men har också en mer social och kulturell aspekt. Länder som har särskild aktualitet i medierna och i allmänhetens medvetande behandlas under kursens gång.

Natur- och ekoturism

Kursens mål är att klargöra varför miljö- och klimatfrågor är en viktig och växande del av turismen idag. Sambandet mellan turism, ekonomi och miljö behandlas. Kursen poängterar även turismens etiska ansvar och vilka allmänna förordningar som föreligger. Begreppet hållbar turism och dess olika implikationer diskuteras.

Kultur som turistresurs 

De studerande bekantar sig med begrepp som kulturarv, regional identitet och kulturturism. Områden där kultur kan vara en resurs för turismen diskuteras. Utveckling av kulturturism och framtidsvisioner behandlas. Man bekantar sig med klassiska platser för kulturturism genom noggrant researcharbete men också med aktuella trender och nya fenomen. De studerande bekantar sig även med sociala koder och etikettsregler för olika kulturer och länder.

Att arbeta med service

Kursens mål är att definiera god och personlig service. Viktiga delmål är ökad självinsikt och större självförtroende i sammanhang där man möter kunder och kundgrupper. Stresstålighet, flexibilitet och kommunikativ förmåga betonas. De studerande får bekanta sig med olika arbetsuppgifter inom turistnäringen. Egenskaper och kunskaper som krävs av reseledare och guider så som kundbetjäning, presentations- och mikrofonteknik behandlas. De studerande får även öva sig i mötesteknik.

Reseledar- och guidekunskap

Inkluderas i blocket ”Att arbeta med service”

Marknadsföring och produktutveckling 

De studerande får kunskap om marknadsföringens och produktutvecklingens betydelse inom turistnäringen. Man bekantar sig med de verktyg som behövs och de faktorer som skall iakttas då man skapar en god reseprodukt. Möjliga informationskanaler behandlas, marknadsföringsstrategier, synvinklar på kvalitetskrav, prissättningsfaktorer och beaktandet av krav för olika slag av kundgrupper.

Projekt/Resa

De studerande planerar och genomför en längre utlandsresa under året. I projektet ingår att söka resealternativ, insamling av medel samt att planera aktiviteter på reseorten. Resemålet studeras för att kunna bygga upp ett optimalt bra researrangemang. De studerande har hand om reseledar- och guideuppgifter under resan.

Studiehandledning

De studerande bekantar sig med olika yrken och arbetsuppgifter genom exkursioner och företagsbesök runt om i Nyland. De studerande besöker även Matka-mässan i Helsingfors, Helsingfors-Vanda flygplats, olika hotell och andra aktörer i branschen. Individuell studiehandledning och enskilda samtal erbjuds under året. Målet är att öka den studerandes självinsikt och att stärka självförtroendet samt att utveckla samarbetsförmågan och det egna ansvaret.

Intercultural Communication

The main goal of the course is to provide students with hands-on culture specific knowledge and tips as tools for communicating with other cultures. Central notions and concepts of intercultural communication are introduced, providing an insight into the history and goals of the multi-disciplinary academic field of intercultural communication. Together with the group and by way of case studies, the student explores cultural clashes and their underlying explanations, in addition to the different viewpoints of various cultures as well as their effect on communication.

Bilden av Sverige/Suomi keskipisteen

SPRÅK

Advanced English
This course is intended to prepare students for taking the Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) exam. The target CEFR level is B2/C1. The course will cover useful English vocabulary and phrases for different programs at VNF as well as some academic English for those wishing to pursue further university studies.

Praktisk SVENSKA – Nyckeln till Norden

Praktisk FINSKA

Tyska

Ryska, nybörjarkurs

Arabiska, nybörjarkurs

 

Ansökningstiden pågår!

Ett mellanår som visar vägen
insändare

Alla är inte Alexander Stubb
VN 6.6.2017

 

Media

Modelinjen som få hittar till
ÅU 11.5.2017

VNF täynnä taidetta
EU 7.5.2017

Tuntematonta ja haastavaakin
EU 7.5.2017

..författarskola börjar i Karis
YLE 20.4.2017

Kosketusta valokuvissa, sarjakuvissa ja tanssien
EU 26.3.2017

Tanssia, sarjakuvataidetta ja valokuvia...
LU 23.3.2017

Teaterlinjen spelar Värdshusvärdinnan
YLE 22.3.2017

...Beröring skapar känsla
VN 24.3.2017

En pjäs som gör en glad i magen 
VN 17.3.2017

Dikt i tolkning av fotostuderande
VN 17.3.2017

Runoutta VNF:n valokuvanäyttelyssä
EU 12.3.2017

Studier på folkhögskola
ger bra grund VN 17.2.2017

Recension:
MeWe on 50 minuutin upea
kokonaisuus LU 17.2.2017

 

Söker ni utrymme för möten eller kurser? VNF har utrymmen till uthyrning.