Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Study Programmes
Dans

KURSBESKRIVNINGAR

Nutida dans, improvisation och komposition

Danstekniska färdigheter samt förståelsen för teknikens betydelse i konstnärligt uttryck står i fokus. Improvisation och kompositionsövningar ingår som en viktig del i kursen, som utvecklar studerandes personliga dansspråk. Nya inriktningar introduceras.

Balett

Målet är att förbättra kroppens linjering och koordination. Vi strävar mot den korrekta positionen och fömågan att bibehålla den i rörelse. Grundträning vid barrén och centerarbete ingår.

Jazzdans

Kursen bjuder på jazzdansens energiska uttryck inkluderande rytmik, teknik-, dynamik- samt koordinationsövningar. Jazzdans som scenkonst blir mera bekant genom olika teman och stilar.

Danstekniska grunder

Verktyg och rörelsescheman som är säregna och gemensamma för de olika västerländska scendansteknikerna. Vi övar och namnger grundtekniska principer som kan hittas både i jazzdans och i balett.

Produktionsarbete, scenarbete

Scenframställningar som presenteras inför publik på TryckeriTeatern. Arbetsmetoderna och tema på årets huvudproduktion varierar årligen beroende på koreografens konstnärliga idé. Studerandes egna koreografier visas på Dansafton Kurserna ger kännedom och övar in praktik om rutiner kring föreställningsverksamheten.

Kroppsvård, somatiskt arbete

Under läsåret genomgår de studerande en process där målet är att lära sig verktygen för att optimera kroppens linjering samt den egna styrke- och rörlighetsbalansen. Olika stretchingstekniker, yoga och pilates praktiseras. Teori och praktik möts eftersom övningarna stöder anatomi och rörelselära-kursen samt vice versa.

Anatomi och rörelselära

Kunskap i anatomi och fysiologi är till hjälp i danstekniska strävanden. Under kursen behandlas kroppens rörelsefunktioner, kinesiologi och energiförsörjning, vilket underlättar förståelsen för kroppens möjligheter och begränsningar med dansens krav och strävan mot optimal hälsa. Kroppsvårdskursen stöder denna kurs med praktiska övningar kring samma tema.

Pedalabbet

Målet är att väcka tankar om undervisning och inlärning i ett större perspektiv. Kommunikationens betydelse lyfts upp. En inblick hur olika vi är som lärare och hur vi lär oss. Samtidigt sänks tröskeln till att leda, lära, demonstrera och argumentera inför en grupp.

Danskunskap, studiebesök

Öppnar olika konstnärliga infallsvinklar via föreställningar, utställningar eller övriga intressanta besöksmål. Konstens samhälleliga roll och betydelse diskuteras. Gemensamma aktiviteter. Läsåret 2014-15 gjordes en studieresa till Berlin. Läsåret 2015-16 samarbete med Lunnevads folkhögskola och dansarutbildningen i Outokumpu.

Till studierna hör även föreläsningar: Studia Generalia, Konsthistoria, Min konst samt årligen varierande kortkurser så som Yamuna bodyrolling, teaterteknik, scenakrobatik, flamenco.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Citizens outside EU Please note that the Finnish government does not provide a residence permit for one-year studies at Folk High Schools.