Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Study Programmes
Fotokonst

FOTOKONST

Linjen ger en grundutbildning för blivande yrkesfotografer, fotokonstnärer och för sådana som vill utveckla sitt tekniska kunnande och personliga uttryck inom fotografi. Undervisningen innehåller studier i teknik och bildmässigt uttryck med både klassiska och moderna medel, från svartvit grundteknik till digital bildbehandling.

Undervisningens mål är att varje studerande får en stark teknisk och visuell grund. Var och en ska lära sig att arbeta i varierande förhållanden, självständigt lösa fotografiska problem samt på ett personligt sätt förmedla information, känslotillstånd och stämningar via sina fotografier. Det inlärda prövas med praktiska övningar och uppgifter. Kameror, fotostudio, filmlabb, mörkrum och datorer för avancerad bildbehandling står till ditt förfogande. I undervisningen tar vi fasta på användningen av fotografiet i olika sammanhang som till exempel reportage, reklam och konst.

För studier på högskolenivå krävs ofta en grundutbildning och goda tekniska kunskaper. På fotokonstlinjen lär du dig att bygga upp olika slag av portfolios till framtida nytta för dig själv. Vi kan ge dig en god start till ett yrke eller högre studier.

Kursbeskrivningar

ANSÖKKonstlinjerna vid VNF har ett samarbetsavtal med en brittisk högskola, University for the Creative Arts (UCA), som ligger nära London. Enligt avtalet har din huvudlärare på Fotokonst, utgående från överenskomna valkriterier, fullmakt att utse VNF-studerande för treåriga BA-examensstudier vid UCA.
Läs mera...

Genom åren har ett stort antal av VNF:s fotostuderande fortsatt sina konststudier med framgång vid UCA. Tag vara på denna möjlighet!

Yrkesexamen för fotograf

I dina studier på Fotokonstlinjen får du de kunskaper som krävs för att avlägga Yrkesexamen för fotograf. På svenska kan du avlägga denna examen vid Axxell. Läs mer.

 

 

Jag valde att studera fotokonst vid VNF för att jag ville lära mig mera och bli skickligare. Framtiden får utvisa om det blir fortsatta studier och jobb inom detta, eller om jag fortsätter min hobby ännu ivrigare. Har en dröm om att kunna förmedla det jag gått igenom genom mina bilder till andra för att förmedla bland annat hopp. Jag lär mig teknik som jag inte annars skulle lära mig. Genom studierna utvecklas min egen stil, mitt kunnande och skicklighet.

Sara Nylund, Karis
2015–2016  

Jag är väldigt glad att jag gjorde valet att ta ett mellanår och komma till VNF för att studera fotokonst. Här har jag fått lära mig mer om ett ämne och en konstform som intresserar mig, utveckla mig själv och lära känna en massa nya vänner. När jag besökte skolan första gången kände jag att miljön var helt rätt för mig, och linjevalet var inte svårt. Jag har inte ångrat mig ett dugg! Förhoppningsvis kommer mitt år här på fotolinjen vara till nytta i mitt framtida karriärsval, även om jag inte blir fotograf på heltid. Och oavsett så kommer jag alltid att minnas mitt år på VNF med värme!

Malin Åhman, Malax
2014–2015Jag har varit intresserad av foto så länge jag kan minnas. Jag kände att jag ville utveckla mina fotokunskaper, vilket jag får göra här på VNF och vad är bättre än att få studera något man verkligen brinner för? Året här ger en bra grund för fortsatta studier, men man får också mycket ny kunskap som kan vara bra att ha om man väljer att fortsätta med fotografering som hobby.

Jennifer Hartvik, Närpes
2013–2014

 
Fotografering har varit ett av mina största intressen i ett flertal år, men jag har inte utvecklats i den takt jag önskat. Eftersom jag mestadels är självlärd, är det svårt för mig att nå upp till en högre kunskapsnivå. VNF erbjuder mig de grunder jag behöver för att nå upp till den nivå jag strävar efter. VNF fungerar som ett språngbräde för fortsatta studier. Dessutom är studierna bra att ha när man t.ex. söker sommarjobb som på ett eller annat sätt är relaterat till fotografering.

Hanna Fagerström, Raseborg
2012–2013 


 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Citizens outside EU Please note that the Finnish government does not provide a residence permit for one-year studies at Folk High Schools.