Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Study Programmes
Fotokonst


I pedagogiken kan ämnena inte skiljas vattentätt åt, de integreras i regel i den skapande processen. Beskrivningen nedan ger en bild av den kunskapshelhet man strävar till att ge.

Digitalkamerateknik och bildbehandling

Studerandena lär sig digitalkamerans uppbyggnad och funktioner samt den digitala bildens grundteori, bildformat, utskrift, färghantering, skanning och bildläsning. Arbete med Photoshop från grundkunskaper till avancerad bildmanipulation. Studerandena lär sig även att behandla digitala fotografier tillsammans med text och grafik för webb och tryck. Arbete med typografi, layout, InDesign och PDF-portfolio. Teorilektioner, demonstrationer, övningar, feedback, personlig handledning, eget arbete. Varje termin avslutas med teoriprov som mäter studerandenas teoretiska kunskaper. De praktiska kunskaperna prövas med uppgifter och workshops under studieårets lopp.

Fototeknik, traditionella metoder

Studerandena bekantar sig med analoga kamerors struktur och funktioner. Grundläggande kunskaper i fotograferingsteknik, mörkrumsteknik och de fotografiska processerna samt självständig problemlösning. Studerandena skall lära sig behärska analoga verktyg samt fotomaterial- och processer, arbeta i varierande omständigheter och kreativt lösa fotografiska problem så att de flytande kan uttrycka sig fotografiskt. Varje termin avslutas med teoriprov som mäter studerandenas teoretiska kunskaper. De praktiska kunskaperna prövas med uppgifter och workshops under studieårets lopp.

Fototeknikens teori

Grundläggande teoretiska kunskaper i ljus & optik, fotograferingsteknik, digitalteknik, fotokemi, mörkrumsteknik och de fotografiska processerna samt självständig problemlösning. Studerandena skall lära sig behärska sina verktyg, strukturen och funktionen av sitt fotomaterial- och processer samt redskap. De skall lära sig arbeta i varierande omständigheter och kreativt lösa tekniska problem så att de flytande kan uttrycka sig fotografiskt. Teorilektioner.Varje termin avslutas med teoriprov som mäter studerandenas teoretiska kunskaper. De praktiska kunskaperna prövas med uppgifter och workshops under studieårets lopp.

Visuellt uttryck och bildanalys

Studerandena tränar att iaktta bilder, betrakta dem kritiskt samt att finna en självständig hållning till bildernas konstnärliga och bildmässiga kvalitet. De övar sig i att definiera bildernas uttrycksmedel. De uppmuntras att lita till det egna omdömet i förhållande till bildmaterialet. Komposition och estetiska balansgångar diskuteras. Kurshelheten bildar en bro och en bas för portfolioarbetet. Praktiska övningar, feedback och genomgångar.

Studiofotografering

Grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i studiofotografering. Belysning, användning av olika kameror, produktfotografering, närfotografering, porträtt- och modefotografering, problemlösning. Teorilektioner, demonstrationer, övningar, feedback, personlig handledning, eget arbete.

Styling och modefotografering

Styling och modefotografering hålls gemensamt för linjerna Mode och Fotokonst. I styling övar studerandena i grupper att bygga upp en helhet av klädsel, accessoarer, smycken och smink. Kursen hålls av Modelinjens lärare.

I modefotografering utnyttjar studerandena det de har lärt sig under stylingkursen. Val av omgivning, belysning och kamerautrustning, fotografering, assistering, samarbete med modellerna och assistenterna. Bildbehandling & utskrift. Studerandena övar med studiobelysning och övrig studiofotografering, fotografering med bärbar studioutrustning i tillfälliga studioutrymmen och med befintligt ljus i olika omgivningar. Mode- och fotostuderandena arbetar i blandgrupper så att var och en fotograferar och fungerar som assistent. Studerandena får handledning och feedback längs med workshopen och i en gemensam genomgång av resultat i slutet av kursen.

Portfolio, utställningspraxis och slutarbete

Portfoliometoden presenteras, dess funktioner och möjligheter i varierande sammanhang. Konkret arbete med portfolion, uttryck, karaktär, layout och bildbehandling. Att lära studerandena planera och arbeta självständigt med sina bildserier samt med kritisk och analytisk syn bygga bildmässiga helheter som utställningsserier, portfolion och bilduppvisningar.

Workshops och kortkurser

Studerandena får lära sig arbeta intensivt i projektform med mål och tidtabeller. Och att planera sitt arbete och genomföra det enligt planerna. Övningar, uppgifter, självständigt- och grupparbete och kritik, personlig handledning.

Fotohistoria

Fotografins historia, förgrundsgestalter, stilar och utveckling.Avslutas med eget föredrag av självvalt tema.

Studiebesök

Exkursioner till utställningar och konstevenemang.

Studia generalia

Studerandena får en grundläggande överblick över olika konst- och kulturrelaterade teman.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Citizens outside EU Please note that the Finnish government does not provide a residence permit for one-year studies at Folk High Schools.