Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Study Programmes
Konst

KURSBESKRIVNINGAR

Modellteckning & anatomi/Anatomi, huvudet

Modellteckning är grunden till all visuell framställning. Inlärningsmetoderna är objektiva och bygger på iakttagelse. Människoskelettet har stor betydelse både vid tecknandet och vid uppfattningen av volym och konstruktion. Kännedom om skelettet och muskulaturen ger grunden till en logisk metod som underlättar arbetet med bl.a. proportioner, lutningsvinklar osv. Under kursen används olika ritmaterial.

Croquis-teckning

Croquis-teckning handlar om att under en kort tid, t.ex. några minuter, göra en skiss, en teckning av modellen där det väsentligaste kommer till uttryck, såsom modellens position och rörelsedynamik. Croquis är iakttagelsebaserat och ger god övning i samspelet mellan öga och hand.

Måleriets grunder, material och metoder

Grundläggande kännedom om måleriets material, även med ett historiskt perspektiv. Pigment, bindemedel, fernissor samt tekniker under olika tidsperioder och hos olika konstnärer. Preparering av olika bottenmaterial, såsom papper, pannå och duk. Praktiska övningar med olika tematik; historiska studier, landskap, stilleben.

Skulptur

Mål och innehåll: Kursens syfte är att fördjupa sig i volymens förhållande till rummet, om olika material och tillvägagångssätt, associationsförmåga och personliga uttrycksmöjligheter. Främst består arbetet av modellering och gipsarbete i form av figur- eller porträttskulptering. Även varierande materialkombinationer och blandtekniker.

Grafik, gravyr & etsning

Grafikkursernas målsättning är att ge grundläggande kunskaper i de traditionella konstgrafiska teknikerna. Under skilda perioder/kursavsnitt behandlas djuptryck (torrnålsgravyr, linjeetsning & akvatint). Teknisk och konstnärlig handledning utgående från studerandenas egna idéer. Inramning, signering och numrering av grafik.

Teckningsworkshop och teckningsexkursioner

Syftet med teckningsexkursionerna, som infaller vid olika tidpunkter under läsåret, är att ge nya infallsvinklar och synpunkter på det konstnärliga arbetet genom att konfrontera studerandena med olika, från skolans undervisningsutrymmen avvikande miljöer. Praktiskt konstnärligt arbete.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Citizens outside EU Please note that the Finnish government does not provide a residence permit for one-year studies at Folk High Schools.