Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Study Programmes
Mode

KURSBESKRIVNINGAR

Modedesign

Introduktion till designmetodik. Utgångspunkten är en visuell research av inspirationskällor som ger verktyg för designuppgifter som genomförs. Design av plaggmodeller och accessoarer, plagghelheter och kollektioner för definierade målgrupper. Designprocessen ger tid för reflektion kring den egna kreativiteten och visionen av kläder och mode. Den studerandes fantasi och personliga uttryck står i fokus.

Dräkthistoria och nutid

Klädedräktens historia, förgrundsgestalter, stilar och utveckling. Vi utforskar klädernas roll i förhållande till kroppen. Vi tittar på modet som uttryck och fenomen av idag. Kursen avslutas med en fördjupning i ett självvalt tema som illustreras med visuellt bildmaterial och beskrivande texter i posterformat.

Modeillustration, manuella tekniker

Med hjälp av manuella visualiseringsmetoder utforskas olika möjligheter att illustrera mode. Vi jobbar i torra och våta tekniker med bland annat: kol, pennor, kritor, tusch, vattenfärger och i kollage.

Croquis-teckning

Croquis-teckning handlar om att under en kort tid, t.ex. några minuter, göra en skiss, en teckning av modellen där det väsentligaste kommer till uttryck, såsom modellens position och rörelsedynamik. Croquis är iakttagelsebaserat och ger god övning i samspelet mellan öga och hand. Genom iakttagelse och visualisering av kroppen, dess funktioner och proportioner fås en grundförståelse för de möjligheter kläderna erbjuder.

Formning och drapering

Kursen ger en introduktion i hur man tredimensionellt arbetar med ett textilt material på en kropp. Genom formning och drapering på provdocka fås en uppfattning om materialets egenskaper, plaggets passform, proportioner och funktioner. Formningsexperimenten ger en förförståelse i övergången till mönsterkonstruktion.

Mönsterkonstruktion

Den studerande lär sig hur man gör förändringar i ett grundmönster för att åstadkomma olika plaggmodeller. Övningarna kan göras på basen av de planerade plaggen i kursen modedesign. Mera experimentella konstruktionsprinciper kan användas av de som redan har grundkunskaper i mönsterkonstruktion. Kännedom om grundläggande principer i mönsterkonstruktion skapar basen för fortsatt arbete med produktion av kläder.

Ateljéarbete

I ateljén jobbar den studerande med att framställa sina plaggidéer. Tillverkning av plaggen ger färdigheter i materialval och -hantering, mönsterkonstruktion och sömnadsteknik. Produktionssätten strävar mot ett hållbart mode genom att ta fasta på kvaliteten i utförandet, materialförbrukningen och underhållet av kläderna.

Workshops

Under året arrangeras workshops med olika teman. Det kan vara aktuella teman kring hållbarhetsaspekter som till exempel: klädernas livscykel och avyttring, ekologiskt producerade material, alternativa produktionssätt och re-design eller teknikbaserad workshoppar som broderi, stickning och specialtekniker.

Kollektionsplanering och produktion

Den studerande planerar och producerar en kollektion kläder i egen design. Designprocessen inleds med en research som öppnar upp förståelsen för en kreativ och strukturerad process. Ett antal helheter framställs för att presenteras för publik i en visning eller på en utställning. Kursen kan också avläggas som planering och framställning av scenkostym för en teaterproduktion på Tryckeriteatern.

Styling och modefotografering

Styling och modefotografering hålls gemensamt för linjerna Mode och Fotokonst. I styling övar studerandena i grupper att bygga upp en helhet av klädsel, accessoarer, smycken och smink. Kursen hålls av Modelinjens lärare.

I modefotografering utnyttjar studerandena det de har lärt sig under stylingkursen. Val av omgivning, belysning och kamerautrustning, fotografering, assistering, samarbete med modellerna och assistenterna. Bildbehandling & utskrift. Studerandena övar med studiobelysning och övrig studiofotografering, fotografering med bärbar studioutrustning i tillfälliga studioutrymmen och med befintligt ljus i olika omgivningar. Mode- och fotostuderandena arbetar i blandgrupper så att var och en fotograferar och fungerar som assistent. Studerandena får handledning och feedback längs med workshopen och i en gemensam genomgång av resultat i slutet av kursen.

Digital bildbehandling

Introduktion till digitala tekniker för bildbearbetning och hantering.

Portfolio och slutpresentation

Den studerande sammanställer en personlig portfolio och får handledning i sin ansökan för fortsatta studier i branschen. Den egna kollektionen premiärvisas i en gemensam slutpresentation som genomförs antingen som en installation på en utställning eller som en gemensam modevisning på Tryckeriteatern.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Citizens outside EU Please note that the Finnish government does not provide a residence permit for one-year studies at Folk High Schools.