Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Study Programmes
Seriekonst, grafisk design och animation

KURSBESKRIVNINGAR

Seriekonst

För den skapande processen då det gäller större arbeten inom visuellt berättande, skrivs manuskript och storyboard. Dessa ger bakgrund, motiv, berättelsestruktur och visuell idé, personer och miljö, dialog och rumsgestaltning. De fungerar som överblick och stöd i skapandet av en slutlig produkt. Kurshelheten ger de teoretiska grunderna för visuellt berättande och fokuserar på berättandets struktur, visuell gestaltning och dramaturgiska element.

Den studerandes personliga konstnärliga uttryck utvecklas i de produkter som arbetas fram under läsårets gång. Individuell handledning ges från idéstadiet genom arbetsprocesserna fram till det slutliga resultatet. Vi jobbar också med olika textningsmetoder och går igenom seriens historia.

Idé och analys

Kurhelhetens mål är att träna studerandena i förmågan att ta vara på idéer för visuellt berättande. Kan en serie handla om vad som helst? Hur kan man dokumentera motiv och infall som dyker upp i ens medvetande? Vad bör man tänka på när man antecknar och tecknar ner en idé för att använda uppslaget senare? Individuella övningar och gruppvisa. Presentationer av studerandenas idéer. Vi analyserar också professionellt seriematerial. Denna introduktion behandlar idéframställning som en allmän inledning till skapandet av visuella berättelser. Idéskapandet integreras därefter som en del av studieprocessens helhet under läsåret.

Animation

Illustration

En illustration hör nästan alltid ihop med en text. Dess uppgift är att styrka budskapet. Vilken sorts bildmaterial passar just den text du valt att illustrera? Under denna kurshelhet kommer vi att skapa bilder på olika sätt. De studerande kommer att prova ut olika teckningstekniker. Vi kommer att jobba för hand och med datorer. Vi bekantar oss med professionellt illustrationsmaterial.

Karaktärdesign

Inom seriekonsten, bilderböcker och animationer spelar karaktärerna en viktig roll. I denna studiehelhet bygger vi upp en värld med olika varelser. Vi övar oss att rita olika ansiktsuttryck och ställningar. De studerande övar sig att tänka och jobba tredimensionellt. Vi bekantar oss med olika karaktärer och maskotar som används i bl.a. reklamvärlden.

Grafisk formgivning och viusuellt berättande

Under året kommer de studerande att bygga upp olika helheter bestående av text och bild. Vi kommer att jobba med bl.a. affischer och fanzines. I dessa uppgifter kan du välja att jobba mera illustrativt eller mera typografiskt. Det viktiga är att budskapet framgår tydligt och att kompositionen är stark. Hur mycket kan t.ex. färgvalen eller typografin inverka på helhetsutrycket? Hur får du fram din röst som designer?

Typografi och layout

Studiehelheten är indelad i Typografi 1 och Typografi 2. Under den första kursen lär sig de studerande grundläggande regler inom typografi och layout. Vi lär oss utforma broschyrer och annat textmaterial. Det är viktigt att lära sig justera mellanrummet mellan orden, liksom avståndet mellan grupper av bokstäver för att nå ett professionellt slutresultat. Den andra kursen är mera experimentell och ger den studerande möjligheten att utrycka sig själv genom att leka med bokstävernas former.

Identitetsdesign

Alla företag har en grafisk identitet vare sig de vill det eller inte. Vad säger den färgpalett, den logo, de materialval och de typografiska valen de gjort om företaget. Under denna studiehelhet bygger vi upp en grafisk identitet för ett företag. De studerande designar en logo, visitkort, brevpapper och en kort designmanual för företaget. Hur går man till väga för att skilja sig från massan på ett positivt sätt? Hur kan man presentera företagets värden och ideologi och nå målgruppen genom designval? Vi bekantar oss och analyserar existerande företags identiteter.

Adobe programmen

De studerande lär sig grunderna i Photoshop, Indesign, Illustrator och After Effects. Vi lär oss bildbehandling, layout och vektorgrafik. De studerande har möjlighet till individuell handledning för programmen under året. I några av de andra studiehelheterna ingår också undervisning av dessa program.

Anatomi, croquis, perspektiv

Målet är att träna tecknandet av personer och miljöerna omkring dem: kroppens anatomi, kroppens rörelser och ställningar samt intrycket av rum och miljö. Människokroppens proportioner och rörelsedynamik, ansiktsuttryck och kroppsspråk studeras. Rummet och arkitekturen gestaltas bl.a. med hjälp av s.k. centralperspektiv. Konstruktionsövningar. Denna grundkurs i anatomi, croquis och perspektiv är en kort introduktion.

Färglära

Kurshelheten ger en allmän introduktion till färgens fysik och kemi, färgernas inbördes relation och våra upplevelser av färg. Praktiska övningar i form av måleriuppgifter. Kursblocket utgör en av grundpelarna i det visuella berättandet.

Slutarbete

Slutarbetet kan bestå i utarbetandet av en serienovell, designidentitet, en reklamkampanj eller en helhet av annat slag där bild och text ingår. Slutarbetet är ett resultat av en längre skapande process och skall utföras så att det kan presenteras på något sätt för en större allmänhet. De studerande får personlig handledning i denna skapande process samt feedback och kritik för både idé, innehåll och tekniskt utförande. En kortare skriftlig och muntlig presentation av arbetet ingår.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Citizens outside EU Please note that the Finnish government does not provide a residence permit for one-year studies at Folk High Schools.