Västra Nylands Folkhögskola

info@vnf.fi   |   019 222 600   |   Pumpviken 3, 10300 Karis, FINLAND
Study Programmes
Teater

KURSBESKRIVNINGAR

Scenframställning I, II, III

Del I:
Målet är att utveckla studerandenas kreativa och uttrycksmässiga förmåga via improvisation, sinnes-, kontakt- och koncentrationsövningar. Grundkursen betonar det nonverbala uttrycket och vikten av att släppa loss den egna fantasin och lekfullheten. Grunderna för gruppsamarbete läggs.

Del II:
Studerandena arbetar utgående från den fysiska handlingens metod, där analys av pjäsen, scenerna och rollen ingår.

Del III:
Studerandena fördjupar sig i ett mindre rollarbete och arbetar individuellt med text under lärarnas handledning.

Rörelse

Målet är att uppnå större kroppsmedvetenhet, styrka, mod och uthållighet genom regelbunden träning varje vecka under hela läsåret. Arbetet innefattar bl.a. dans, yoga och akrobatik.

Röst/tal

Rörelsearbetet kombineras med rösten Den studerande utforskar rösten och arbetar med andning, klang, kraft och kroppsstöd via fysiska övningar. Vidare behandlas artikulation, resonans och rytm.

Improvisation

Studerandena fördjupar sig i improvisation. Som grund använder vi tekniker som baserar sig på Keith Johnstones improvisationsmetod.

Musikimprovisation

Under kursen bekantar sig studerandena med sång och rytmövningar och hämtar inspiration från olika musiktraditioner runt om världen. Fokus ligger på att hitta den egna individuella sångrösten och musikaliteten.

Arbete med masker

Målet är att tänja på sina gränser och gå mot det extrema uttrycket. Studeranden jobbar både med transmasker och clowneri och får en förståelse för fysiskt rollarbete och scennärvaro.

Scenografi

En scenografi-workshop genomförs i samband med vårens huvudproduktion. Studerandena jobbar under ledning av en scenograf och får en uppfattning om scenografiskt tänkande genom planering och konkret arbete då de förverkligar huvudproduktionens scenografi.

Clown

Målet är att träna improvisationsförmågan, hitta den egna lekfullheten och utforska vad kontakt till publik innebär.

Produktionsarbete

På vårterminen görs linjens huvudproduktion, där den studerande under en längre period får arbeta med en eller flere roller under ledning av en regissör. De studerande delas också in i arbetsgrupper med ansvar för följande områden: scenografi, dräkter, smink, ljus - och ljud, marknadsföring och producentskap. Kursen förutsätter ett stort engagemang på alla områden och ger en realistisk och värdefull inblick i vad det är att vara scenkonstnär och teaterarbetare.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Citizens outside EU Please note that the Finnish government does not provide a residence permit for one-year studies at Folk High Schools.